Dlaczego różnicówka wybija?

Zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego może być spowodowane różnymi awariami. Zazwyczaj jednak można bardzo szybko zlokalizować uszkodzenie. Nie ma co panikować, trzeba tylko odpowiednio postępować – krok po kroku. W ten sposób możemy sami uruchomić pozostałą część instalacji, albo nawet zlokalizować uszkodzone urządzenie (np. odkurzacz, przedłużacz itp.)

Wyłącznik różnicowoprądowy stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym. W ochronie przeciwporażeniowej stanowi on element ochrony uzupełniającej i zalecane jest jego stosowanie we wszystkich nowych instalacjach elektrycznych. Przede wszystkim nie powinniśmy unikać jego stosowania ze względu na możliwość zadziałania – piszę o tym ponieważ z takimi opiniami spotkałem się bardzo wiele razy. Jeżeli wyłącznik różnicowoprądowy zadziałał, to znaczy że w instalacji jest uszkodzenie (lub coś jest niewłaściwie połączone, np. jakiś odbiornik, przedłużacz). Dzięki temu możemy uniknąć porażenia lub zapobiec pożarowi.

UWAGA: Jeżeli nie jesteś elektrykiem, nie masz uprawnień do pracy przy instalacjach elektrycznych – nie wolno Ci wykonywać żadnych prac poza załączaniem/wyłączaniem zabezpieczeń ani odłączeniem/podłączaniem urządzeń do gniazdek. Wszelkie pozostałe prace może wykonywać tylko wykwalifikowany elektryk.

Gotowe schematy instalacji elektrycznej w domu - SPRAWDŹ

Co robić jeśli „różnicówka wybija”?

  1. Wyłącz wszystkie zabezpieczenia i załącz RCD

różnicówka01W ten sposób eliminujemy uszkodzenia na przewodach neutralnych. Jeżeli udało się załączyć różnicówkę, przejdź do kroku 2.

Jeżeli nie udało się załączyć różnicówki:

  • Rozkręć rozdzielnię i odkręć wszystkie przewody neutralne od odbiorników
  • Załącz różnicówkę – jeśli się udało tzn. że uszkodzenie jest po stronie odbiorników – czytaj punkt kolejny. Jeżeli się nie udało tzn. że uszkodzony jest wyłącznik lub połączenia pomiędzy nim a wyłącznikami nadprądowymi.
  • Jeżeli udało się załączyć RCD – podłączaj kolejno przewody neutralne. Ten przewód przy którym RCD zadziała jest na obwodzie z uszkodzeniem. Zlokalizuj co to za obwód (gniazda? oświetlenie?). Przejdź do punktu 3 lub 4.
  1. Załączaj po kolei każde zabezpieczenie. To zabezpieczenie przy którym RCD zadziała oznacza uszkodzony obwód. Załącz pozostałe w celu sprawdzenia czy tylko na tym obwodzie jest uszkodzenie. Następnie zlokalizuj co to za obwód – czy są to jakieś gniazda? Może oświetlenie?
  2. Jeżeli jest to obwód gniazd – odłącz wszystko co jest do nich podłączone i załącz zabezpieczenie. Jeżeli RCD nie zadziałał, tzn. że uszkodzone jest któreś z urządzeń. W przypadku jeśli nadal nie można załączyć RCD – krok 5
  3. Jeżeli jest to obwód oświetlenia – uszkodzona może być lampa. Spróbuj wyłączyć łącznikami wszystkie lampy i załączyć RCD. Jeśli się udało, to załączaj kolejno łączniki (ten przy którym zadziała RCD, oznacza uszkodzony obwód). Teraz musisz rozebrać lampę, odłączyć i próbować załączyć zasilanie. W momencie kiedy Ci się uda – brawo, znalazłeś uszkodzoną oprawę. Jeżeli nadal nie można załączyć RCD – krok 5. Może się zdarzyć tak, że wyłączenie wszystkich lamp łącznikami nie pomaga i nie możesz załączyć RCD. Wtedy musisz rozebrać każdą oprawę po kolei, odłączać i próbować załączyć zasilanie.
  4. Uszkodzenie wewnątrz instalacji – rozbierz każdą z puszek i sprawdź czy wszystko jest ok, tzn. czy nie upalił się żaden styk lub przewód, czy żadne z połączeń nie jest luźne. Jeżeli nadal jest problem z załączeniem RCD, uszkodzony może być przewód. Odłączaj w puszkach przewody idąc od końca obwodu i próbuj załączyć zasilanie. W ten sposób zlokalizujesz uszkodzony odcinek.

Na temat samego wyłącznika różnicowoprądowego i sposobów jego podłączenia w różnych układach sieci możesz przeczytać tutaj.

(Visited 115 221 times, 1 visits today)
Gotowe schematy instalacji elektrycznej w domu - SPRAWDŹ