Napisany przez 09:24 Instalacje elektryczne, SEP 18 komentarzy

Podłączenie silnika indukcyjnego klatkowego 3-fazowego

Silnik indukcyjny klatkowy zbudowany jest w części stałej zwanej stojanem i części ruchomej zwanej wirnikiem. W stojanie nawinięte są trzy uzwojenia fazowe, które w czasie pracy mogą być połączone w gwiazdę lub w trójkąt. Sposób połączenia zależy od sposobu zasilania silnika. Silnik indukcyjny klatkowy może być zasilany bezpośrednio z sieci, przez przełącznik gwiazda-trójkąt lub poprzez falownik. Przełącznik gwiazda-trójkąt pozwala ograniczyć prąd rozruchowy silnika, jednak zmniejsza też jego moment rozruchowy. Silnik może być również zasilany bezpośrednio z sieci. Należy wtedy zwrócić uwagę na sposób jego podłączenia. Istnieją dwa rodzaje połączeń silnika – w gwiazdę oraz w trójkąt. Każdy silnik może być zasilany poprzez falownik, dzięki czemu istnieje możliwość płynnej regulacji jego prędkości obrotowej oraz płynnego i łagodnego rozruchu. Poza tym falownik pozwala na podłączenie silnika trójfazowego do jednej fazy, dzięki zastosowaniu falownika jednofazowego.

Silnik indukcyjny klatkowy zbudowany jest w części stałej zwanej stojanem i części ruchomej zwanej wirnikiem. W stojanie nawinięte są trzy uzwojenia fazowe, które w czasie pracy mogą być połączone w gwiazdę lub w trójkąt. Sposób połączenia zależy od sposobu zasilania silnika. Silnik indukcyjny klatkowy może być zasilany bezpośrednio z sieci, przez przełącznik gwiazda-trójkąt lub poprzez falownik.

Przełącznik gwiazda-trójkąt

Przełącznik gwiazda-trójkąt pozwala ograniczyć prąd rozruchowy silnika, jednak zmniejsza też jego moment rozruchowy. W taki sposób można łączyć silniki tylko jeśli:

Wzory schematów instalacji fotowoltaicznej - plik do edycji
  • na tabliczce zaciskowej wyprowadzone są wszystkie końce uzwojeń – 6 zacisków,
  • silnik przy normalnej pracy, zasilany bezpośrednio z sieci jest połączony w trójkąt – na tabliczce znamionowej powinno być 400V/690V (Δ/Y) lub tylko 400V (Δ). Silnik przedstawiony na zdjęciu u góry nie może być sterowany przez przełącznik gwiazda-trójkąt.

Do przełącznika doprowadza się 6 przewodów od silnika – od wszystkich początków i końców uzwojeń. Na tabliczce zaciskowej nie zakłada się mostków. Silnik w czasie rozruchu jest połączony w gwiazdę – prąd pobierany z sieci jest 3-krotnie mniejszy niż przy połączeniu w trójkąt, ale moment również jest 3-krotnie mniejszy. Po rozpędzeniu silnika do prędkości bliskiej prędkości synchronicznej, następuje przełączenie uzwojeń w połączenie w trójkąt.

Zasilanie bezpośrednio z sieci

Silnik może być zasilany bezpośrednio z sieci. Należy wtedy zwrócić uwagę na sposób jego podłączenia. Istnieją dwa rodzaje połączeń silnika – w gwiazdę oraz w trójkąt. Jeżeli na tabliczce zaciskowej silnika są wyprowadzone wszystkie początki i końce uzwojeń (6 zacisków), to należy ustawić odpowiednio mostki między początkami i końcami uzwojeń. Sposoby ustawienia mostków na zaciskach, w zależności od sposobu połączenia silnika przedstawia rysunek poniżej.

Sposoby połączeń uzwojeń silnika indukcyjnego klatkowego

Sposoby połączeń uzwojeń silnika indukcyjnego klatkowego

Silnik może być połączony w daną konfigurację jeśli na jego tabliczce znamionowej napisano, że przy tym połączeniu napięcie na uzwojeniach powinno wynosić 400V (napięcie międzyfazowe). W przypadku silnika ze zdjęcia u góry, należy go połączyć w gwiazdę – napięcie na uzwojeniu przy tym połączeniu wynosi 380V (napięcie międzyfazowe). Silniki z oznaczeniem 400V/690V (Δ/Y) lub tylko 400V (Δ), przy zasilaniu bezpośrednio z sieci, muszą być połączone w trójkąt.

Zasilanie poprzez falownik

Każdy silnik może być zasilany poprzez falownik, dzięki czemu istnieje możliwość płynnej regulacji jego prędkości obrotowej oraz płynnego i łagodnego rozruchu. Poza tym falownik pozwala na podłączenie silnika trójfazowego do jednej fazy, dzięki zastosowaniu falownika jednofazowego. Taki falownik na wyjściach ma napięcie 3x230V, więc można nim zasilać tylko silniki z uzwojeniami przeznaczonymi do pracy pod napięciem 230V. Na tabliczce znamionowej powinno być napisane: 230V/400V (Δ/Y). Silnik przedstawiony na pierwszym zdjęciu może być zasilany przez falownik jednofazowy i musi być połączony w trójkąt. W przypadku falowników trójfazowych, na ich wyjściu napięcia wynoszą zazwyczaj 3x400V. Należy zawsze zwrócić uwagę na napięcia wyjściowe falownika oraz odpowiednie połączenie uzwojeń silnika. Przy zasilaniu silników przez falownik, połączenie z silnikiem najlepiej zrealizować poprzez przewód ekranowany, w celu ograniczenia zakłóceń i sprzężeń. Ekran powinien być uziemiony na obu końcach. Nie jest to wymagane przy zasilaniu małych silników przez falowniki wyposażone w filtry. Sposoby podłączenia silnika powinny być określone w instrukcji falownika.
(Visited 42 774 times, 1 visits today)
Wzory schematów instalacji fotowoltaicznej - plik do edycji