Napisany przez 14:45 Fotowoltaika

Jak podłączyć magazyn energii do inwertera Huawei wraz z Backup BOX – połączenie komunikacji

Jednym z popularniejszych systemów fotowoltaicznych z magazynem energii jest system oferowany przez firmę Huawei. Jest to system ogólnie dostępny i charakteryzujący się tym, że wszystkie jego składowe pochodzą od jednego producenta. Pełen system zawiera w sobie inwerter fotowoltaiczny Huawei SUN2000 połączony z magazynem energii LUNA2000, licznikiem energii DTSU666-H oraz z Backup BOX. Prawidłowe podłączenie wszystkich tych elementów możemy znaleźć w instrukcjach dostarczonych przez producenta. Największy problem jaki może się pojawić to połączenie przewodów komunikacyjnych. Ostatecznie przy inwerterze schodzą się trzy przewody komunikacyjne.

Jednym z popularniejszych systemów fotowoltaicznych z magazynem energii jest system oferowany przez firmę Huawei. Jest to system ogólnie dostępny i charakteryzujący się tym, że wszystkie jego składowe pochodzą od jednego producenta. Pełen system zawiera w sobie inwerter fotowoltaiczny Huawei SUN2000 połączony z magazynem energii LUNA2000, licznikiem energii DTSU666-H oraz z Backup BOX. Prawidłowe podłączenie wszystkich tych elementów możemy znaleźć w instrukcjach dostarczonych przez producenta. Największy problem jaki może się pojawić to połączenie przewodów komunikacyjnych. Ostatecznie przy inwerterze schodzą się trzy przewody komunikacyjne.

Cały system składa się z czterech elementów. Po pierwsze inwerter trójfazowy SUN200 o mocy w przedziale 3 kW do 12 kW z oznaczeniem M1, czyli inwerter hybrydowy. Producent oferuje również inwertery jednofazowe hybrydowe, mogące pracować w takim układzie, z oznaczeniem L1. W poniższym artykule zajmiemy się połączeniem inwertera trójfazowego. Inwerter stanowi centralny punkt systemu i to przy nim schodzą się wszystkie przewody komunikacyjne. Muszą one zostać prawidłowo podłączone do portu COM inwertera poprzez terminal dostarczany przez producenta razem z inwerterem.

Wzory schematów instalacji fotowoltaicznej - plik do edycji
Huawei sun2000 podłączenie
Oznaczenia portów inwertera Huawei SUN2000
Huawei sun2000 podłączenie
Terminal komunikacyjny inwertera Huawei SUN2000

Drugim elementem systemu jest magazyn energii LUNA2000 który służy do magazynowania energii elektrycznej. Jest to zespół połączonych ze sobą akumulatorów wraz z jednostką sterującą.

Kolejnym elementem jest Backup BOX. Jest to urządzenie dodatkowe. Backup BOX jest pewnego rodzaju przełącznikiem źródła zasilania i dzięki niemu możemy korzystać z energii zmagazynowanej w akumulatorach LUNA2000 w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. Backup BOX ma pewne ograniczenie – odbiorniki muszą być jednofazowe o mocy sumarycznej poniżej 3 kVA. Mimo wszystko możemy mieć dzięki niemu przynajmniej zasilone oświetlenie i lodówkę w naszym domu przez czas na jaki pozwoli stopień naładowania akumulatora.

Ostatnim urządzeniem wchodzącym w skład systemu fotowoltaicznego Huawei, jest licznik energii DTSU666-H. W przypadku wykorzystania magazynu energii, licznik jest elementem niezbędnym do prawidłowej jego pracy. Przy podłączaniu licznika energii bardzo ważne jest prawidłowe połączenie faz do cewek pomiaru napięcia i zgodne z nimi połączenie przekładników prądowych. Bardzo istotne jest także prawidłowe założenie przekładników na przewodach – w odpowiednim kierunku. Kierunek wskazuje strzałka i prawidłowy montaż przekładników możemy znaleźć w instrukcji dostarczonej przez producenta. Przy prawidłowym podłączeniu licznika energii, po załączeniu zasilania, włączeniu dowolnych odbiorników i wyłączeniu instalacji fotowoltaicznej, wartości natężenia prądu oraz mocy na poszczególnych fazach powinny być dodatnie. Jeśli licznik będzie podłączony nieprawidłowo, cały system nie będzie prawidłowo pracował i jednocześnie w aplikacji Fusion Solar będziemy widzieli „dziwne” dane.

Huawei sun2000 podłączenie
Nieprawidłowe dane w systemie Fusion Solar spowodowane błędnym podłączeniem przekładników licznika energii DTSU666-H

Do połączeń komunikacyjnych najlepiej wykorzystać przewód typu UTP (skrętka). Poniżej przedstawiam pełny schemat połączeń komunikacyjnych systemu fotowoltaicznego Huawei SUN2000 z magazynem energii LUNA2000 i Backup BOX. Po wykonaniu połączeń, można uruchomić system zgodnie z instrukcją producenta dostarczoną z magazynem energii i przejść do jego programowania. Jeśli wszystkie połączenia zostały wykonane poprawnie, inwerter wykryje je od razu i pokaże ich dane (przepływ energii, stopień naładowania itp.).

Huawei sun2000 podłączenie
(Visited 1 422 times, 1 visits today)
Wzory schematów instalacji fotowoltaicznej - plik do edycji