Dobór przewodów i kabli w instalacjach fotowoltaicznych

W instalacjach fotowoltaicznych, podobnie jak we wszystkich instalacjach elektrycznych, podczas projektowania należy odpowiednio dobrać rodzaj oraz przekroje poprzeczne kabli i przewodów. Osobnym tematem jest wybranie odpowiedniego sposobu prowadzenia okablowania. W poniższym artykule zajmiemy się tematem prostego doboru okablowania po stronie DC oraz AC systemu. Skupimy się na okablowaniu prądowym pomijając temat okablowania związanego z uziemieniem […]

Przewody i kable elektryczne – oznaczenie literowe

Każdy przewód i kabel jest oznaczony symbolem składającym się z szeregu dużych i małych liter oraz cyfr. Symbol ten mówi nam z czego wykonane są żyły przewodu, jakie są ich przekroje, z czego wykonana jest izolacja oraz jakie jest przeznaczenie kabla lub przewodu. Materiałami stosowanymi na żyły przewodów i kabli są miedź i aluminium. Powszechnie w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych należy stosować wyłącznie przewody miedziane. Aluminium jest wykorzystywane przy większych przekrojach kabli i przewodów.