Wyłącznik różnicowoprądowy
Zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego

Wyłącznik różnicowoprądowy (pot. różnicówka) jest urządzeniem realizującym samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku porażenia lub uszkodzenia izolacji. Działanie wyłącznika opiera się na pomiarze całkowitego prądu wpływającego przewodami fazowymi i wypływającego przewodem neutralnym. Człon pomiarowy wyłącznika, oparty o przekładnik Ferrantiego mierzy sumę geometryczną prądów przepływających przez wyłącznik. Suma ta w poprawnie działającej instalacji elektrycznej wynosi zero.

IL1 + IL2 + IL3 + IN = 0

schemat blokowy
Schemat blokowy wyłącznika różnicowoprądowego.
A – człon pomiarowy, B – człon wzmacniający, C – człon wyłączający, D – człon kontrolny, R – rezystor kontrolny, T – przycisk testujący, 1 – rdzeń przekładnika Ferrantiego, 2 – uzwojenie wtórne przekładnika Ferrantiego, 3 – zamek

Suma geometryczna prądów płynących przez wyłącznik różnicowoprądowy jest nazywana prądem różnicowym lub upływowym (ΔI). Każdy wyłącznik ma określony prąd różnicowy znamionowy (ΔIn), który określa wartość prądu różnicowego przy jakim wyłącznik zadziała w czasie <200ms.

A więc, jeżeli nastąpi uszkodzenie w odbiorniku i część prądu o wartości większej niż prąd różnicowy znamionowy wyłącznika, przez obudowę przepłynie do ziemi, nastąpi wyłączenie zasilania.

Przy ochronie przeciwporażeniowej powinno się stosować wyłączniki o prądzie różnicowym znamionowym nie większym niż 30mA (ΔIn≤30mA). Wyłącznik różnicowoprądowy stanowi uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim lub może być urządzeniem realizującym samoczynne wyłączenie zasilania przy ochronie przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu).

Każdy wyłącznik różnicowoprądowy posiada kilka parametrów charakteryzujących go:

 • napięcie znamionowe Un [V]
 • prąd znamionowy różnicowy ΔIn [A]
 • prąd znamionowy długotrwały In [A]
 • typ wyłącznika: A, AC, B
 • rodzaj wyzwalacza: np. selektywny (S), krótkozwłoczny (G)
 • wytrzymałość zwarciowa Icn [kA]
 • częstotliwość znamionowa [Hz]

Na wyłącznikach różnicowoprądowych mogą się znaleźć następujące oznaczenia:

oznaczenia

Podłączenie wyłącznika różnicowoprądowego

Wyłączniki różnicowoprądowe można stosować w układach sieci TN-S, TT, IT oraz TN-C-S.  W układzie TN-C nie powinno się stosować wyłącznika różnicowoprądowego. Normy nie wspominają o tym, że nie można stosować wyłącznika w układzie TN-C, jednak nie zaleca się jego stosowania, ponieważ mógłby on działać nieprawidłowo. Należałoby zrobić przed wyłącznikiem różnicowoprądowym rozdział przewodu PEN na PE i N.

układy połączeń
Połączenie wyłącznika różnicowoprądowego w różnych układach sieci

W zapisie prawnym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 109, poz. 1156) oraz późniejsze rozporządzenia zmieniające, czytamy:

$183

I. W instalacjach elektrycznych należy stosować:

(…)

3. urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki ochrony przeciwporażeniowej.

Z kolei norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym, nakazuje stosowanie wyłączników różnicowoprądowych jako ochronę uzupełniającą.

A więc wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie znamionowym różnicowym nie większym niż 30mA stosujemy w każdym możliwym przypadku, a przede wszystkim i obowiązkowo:

 • w obwodach zasilających urządzenia o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym (łazienka, kuchnia, pomieszczenia produkcyjne o zwiększonej wilgotności, baseny itp.),
 • w obwodach zasilających urządzenia I klasy izolacji.

Działanie wyłącznika różnicowoprądowego

Wyłącznik różnicowoprądowy może zadziałać tylko w określonych przypadkach:

 1. W przypadku zwarcia przewodu fazowego lub neutralnego z obudową urządzenia. W takim przypadku przez obudowę chronionego urządzenia przepływa prąd zwarciowy i wyłącznik zadziała jeżeli zostanie spełniony warunek:
  IL1 + IL2 + IL3 + IN ≥ ΔIn
 2. Gdy izolacja w chronionej instalacji ulegnie pogorszeniu lub uszkodzeniu. Wyłącznik zadziała jeżeli jej rezystancja zmniejszy się do wartości przy której prąd upływu będzie większy niż znamionowy prąd różnicowy wyłącznika.
 3. W przypadku dotyku bezpośredniego części czynnych będących pod napięciem – przez osobę rażoną przepłynie prąd i wyłącznik zadziała w czasie mniejszym niż 20ms.

Wyłącznik różnicowoprądowy nie zadziała w przypadku zwarcia między przewodem fazowym a neutralnym. Nie stanowi on zabezpieczenia zwarciowego i przeciążeniowego, dlatego w instalacji musi być stosowany razem z dodatkowymi zabezpieczeniami zwarciowymi i nadmiarowo-prądowymi.

Wyłączniki różnicowoprądowe stanowią doskonałą ochronę dodatkową osób i urządzeń i powinny być jak najszerzej stosowane. Jeżeli wyłącznik różnicowoprądowy nie pozwala załączyć jakiegoś obwodu tzn. że gdzieś w danym obwodzie jest upływ prądu – np. na obudowę urządzenia. Nie należy w takim wypadku pomijać urządzenia ochronnego jakim jest wyłącznik różnicowoprądowy, ale w pierwszej kolejności znaleźć przyczynę nieprawidłowej pracy instalacji. Bezpieczeństwo użytkowników instalacji elektrycznej musi być na pierwszym miejscu.

Oczywiście każdy wyłącznik różnicowoprądowy musi być dobrany przez projektanta przy uwzględnieniu dopuszczalnego prądu upływu urządzeń. W instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyłączniki o znamionowym prądzie różnicowym >30mA, ale nie stanowią one wtedy środka ochrony uzupełniającej przy dotyku bezpośrednim. Są jednak doskonałym środkiem ochrony od porażeń przy uszkodzeniu.
(Visited 31 014 times, 1 visits today)

62 myśli na temat “Wyłącznik różnicowoprądowy

 1. bardzo dobry poradnik

 2. Witam
  Mam pytanie, kiedy urządzenie nie jest uziemione to na jego obudowie pojawia się potencjał. Więc więc kiedy uziemiamy urządzenie, to pomiędzy jego obudową a miejscem uziemienia płynie prąd o pewnej wartości, a więc Prąd płynący przez przewód fazowy nie będzie równy prądowi w przewodzie neutralnym bo jego część popłynie przez przewód PE. Czy jest możliwość, że zabezpieczenie różnicowo-prądowe będzie bezpodstawnie wybijało?

  • mgr inż. Maciej Dolata

   Przypadek który Pan opisuje to uszkodzenie wewnątrz odbiornika – zwarcie przewodu fazowego do obudowy.

   • Każde urządzenie w obudowie metalowej (pralka, lodówka, itd) z którym się spotkałem, w instalacji bez zerowania/uziemienia wykazywało potencjał na obudowie. Wskaźnik napięcia przyłożony do niepomalowanego elementu obudowy świecił prawie tak samo jasno jakby przyłożyć go do przewodu fazowego. Stąd pojawiło się moje pytanie.

 3. Witam. Ciekawy artukuł. Ja mam natomiast pytanie o wyłączniki róznicowe 3-polowe (np. p303). Na jakiej zasadzie one działaja? Jak wykrywany jest upływ prądu na trzech fazach, skoro nie podłączamy do niego przewodu neutralnego? Moze to jakis błąd?

  • mgr inż. Maciej Dolata

   Osobiście się z takim nie spotkałem, proszę o jakiś link do karty katalogowej

   • Firma Kospel produkuje ogrzewacze przepływowe wody KDE z grzałkami w układzie trójkąta i 3 wyprowadzeniami (dla faz) i zaciskiem uziemienia. Brak w internecie schematu i wymagań, które pojawiają się dopiero po kupnie w instrukcji obsługi. Nie ma też nigdzie w Internecie schematu zabezpieczenia wyłącznikiem różnicowo-prądowym odbiornika 3-fazowego w układzie trójkąta. Powyżej jest schemat bez przewodu neutralnego i 3 fazy, ale czy to pomyłka? – bo odbiornik jest narysowany “w gwiazdę”.

    • mgr inż. Maciej Dolata

     Jeżeli podłączymy RCD bez przewodu neutralnego, to będzie ona działać jeżeli pojawi się upływ. W opisanym przez Pana przypadku najlepiej podążać za wytycznymi producenta. Proponowałbym się do niego zwrócić – powinni udostępnić wytyczne na etapie przygotowywania instalacji.
     Schemat powyżej dotyczy układu sieci IT.

     • Producent poleca podłaczyć do ogrzewacza przepływowego 3 fazy i na osłonę grzałek uziemienie. A wyłącznik różnicowo-prądowy ma podłączyć uprawniony elektryk. I tyle! Ale które przewody podłączyć do tego wyłącznika????? Na pewno 3 fazy, ale co będą te przewody kontrolować, czy przepływ prądu przez uziemienie, ktore wtedy po zadziałaniu wyłącznika różicowo-prądowego zostanie ODŁACZONE od odbiornika. Bo przewodu zerowego nie da się podłaczyć!!, bo od strony wejścia jest , ale co z nim zrobic od strony wyjścia z wyłacznika?? – podłaczyć do tego samego zacisku co uziemienie???? Wysłałem pytanie i do wysokich przedstawicieli naszych uczonych elektryków, ale i jak widać także nasi WYSOCE zasłużeni praktyce nie potrafią odpowiedzieć. Może UE i Bruksela?

     • mgr inż. Maciej Dolata

      Będzie działać bez przewodu N. Trzeba podłączyć tylko 3 fazy (zacisk N można zostawić niepodłączony). Wyłącznik różnicowoprądowy mierzy sumę GEOMETRYCZNĄ prądów, co oznacza, że przy połączeniu w trójkąt suma prądów na wszystkich trzech przewodach fazowych musi być równa zero. Będzie równa zero, jeśli urządzenie jest sprawne. Przy pojawieniu się upływu, suma geometryczna nie będzie równa zero – RCD zadziała.
      Połączenie w trójkąt 3 grzałek jest połączeniem odbiorników symetrycznych. Oznacza to, że rozpływ prądów może się odbywać bez przewodu neutralnego. Jeżeli pojawi się jakiekolwiek zwarcie – układ zmieni się na niesymetryczny. W takim układzie przez przekładnik Ferrantiego suma prądów będzie różna od zera i RCD zadziała.
      Edit (09.02.2017) – Mówiąc o zwarciu grzałki mam na myśli zwarcie wewnętrzne do jej obudowy. Wtedy pojawi się upływ. Niesymetryczność odbiorników NIE powoduje upływu!!!

     • Tak przypuszczałem – prądy w każdej z faz ustalają się tak, że ich suma jest równa zeru. Ale przecież obciążenia każdej z faz nie są idealnie równe, grzałki nagrzewają się nierównomiernie itd. – czy pomimo tego zawsze nastąpi równowaga wektorowa prądów??? Dlaczego poza Pana, jakże cennym, komentarzem NIGDZIE nie ma schematu takiego podłączenia??????

     • Jeszcze istotna uwaga: Jednak nie można pozostawić, jak Pan radzi: “Będzie działać bez przewodu N. Trzeba podłączyć tylko 3 fazy (zacisk N można zostawić niepodłączony).” – tak będzie działać, ale …
      Producent wyłączników zaleca dokonywanie kontroli działania wyłącznika przez naciśnięcie przycisku. A jego naciśnięcie powoduje zasymulowanie prądu upływu – do tego jednak potrzebny jest PODŁĄCZONY przewód uziemienia (lub neutralny N). Oczywiście wystarczy ( i MUSI być tylko) podłączenie z jednej strony wyłącznika, druga pozostaje niepodłączona. Proponuję (dla mniej zorientowanych) podać schemat całkowity tych połączeń.

     • mgr inż. Maciej Dolata

      Bardzo cenna uwaga! Przewód neutralny musi być podłączony żeby przycisk TEST działał.

     • Witam.
      Może komuś to coś pomoże w temacie, w instrukcji wyłącznika różnicowoprądowego EATON CFI6 ( http://www.tme.eu/pl/Document/d75af741a7d549b67f686c02000952ec/cfi6.pdf ) jest podany przykład podłączenia do instalacji bez Przewodu Neutralnego (N), zacisk N mostkuje się z zaciskiem F2 (ale tylko na wejściu !!!!!) w celu poprawnego przeprowadzania testów.

   • “elektrony nie znikają” wynika z tego prawo Kirchhoffa które mówi że suma prądów wpływających i wypływających do”węzła: zawsze jest równa zero. W praktyce “węzeł” to nie musi być jeden punkt połączony, to może być zamknięty obszar przestrzeni do którego rożnymi drogami wpływa i wypływa prąd elektryczny”. “Różnicówka” mierzy tę sumę w przewodach instalacji. Jeśli prąd wypływający z instalacji jest zbyt duży, “różnicowka” wyłącza. Tak więc do różnicówki trzeba podłączyć tyle przewodów ile w instalacji jest przewodów roboczych. Gdyby były tylko dwie fazy i nie było przewodu zerowego (w praktyce nie stosowany układ, lecz możliwy) różnicówka działałaby dokładnie tak samo, mierzyłaby sumę WSZYSTKICH prądów instalacji. I jeszcze jedno. Termin suma “geometryczna” odnosi sie jedynie do idealnego prądu przemiennego. “Różnicówka” mierzy sumę prądów chwilowych oczywiście “uśredniając” wynik.

 4. Witam,
  czytam na różnych forach że montaż jednego RCD, u mnie jest to 4 polowy RCD, to błąd w sztuce. Pamiętam jak elektryk montując mi go tłumaczył że będzie służył jako wyłącznik główny. Mam więc instalację TNC-S z jednym RCD i mam obawy czy tak może być, czy mam zbierać kasę na remont rozdzielni?

  • mgr inż. Maciej Dolata

   Może tak zostać, ale jeżeli zadziała RCD to nie będzie miał Pan prądu w całym mieszkaniu/domu – dlatego zaleca się montować więcej niż jeden RCD.

 5. Dzień dobry.
  Mam w swojej rozdzielni 6 różnicówek 3-fazowych, za nimi są esy B16 – po 3-4 za każdą. Przez nieuwagę zrobiłem zwarcie i nie mam w domu jednej fazy. Zdarza się, ale pokusiło mnie, żeby w takim stanie rzeczy zrobić test różnicówki (żółty przycisk). Test nie wyłącza żadnej. Dlaczego? Bez jednej fazy takie urządzenie przestaje działać? Mało prawdopodobne, żeby zepsuło się 6 na raz.
  Pozdrawiam,
  Marcin

  • mgr inż. Maciej Dolata

   Przycisk TEST jest podłączony tylko do jednej z faz wyłącznika – u Pana najwyraźniej do fazy, której brakuje.
   Proszę spojrzeć na schemat blokowy wyłącznika w tym wpisie – jak jest podłączony przycisk TEST?

 6. Dziękuję. Już się bałem, że bez jednej fazy moje różnicówki są bezużyteczne.

 7. Dzień dobry.
  Dzisiaj miałem przypadek pierwszy raz w mojej karierze zawodowej, iż RCD miało zadziałanie kiedy tylko chciało. Sieć TN-C-S rozdział w złączu energetycznym, dwie sekcje w rozdz. 1 przed RCD, 2 za RCD. Pominę całe szukanie na obwodach, czy były zał. czy nie to i tak występowało zadziałanie. Podaję więc ostatnią próbę jaką wykonałem. RCD 3f 30mA i 300mA te same objawy. Test tzw. suszarką pomiędzy L a N po stronie zasilania RCD, wyzwala ale po odpięciu głównego przew. PE w rozdz. wszystko ok. Czy może być przyczyną uszkodzony WLZ?
  Pozdrawiam.

  • mgr inż. Maciej Dolata

   Tak, może być przyczyną uszkodzony kabel zasilający. Żeby mieć pewność najlepiej zrobić pomiar rezystancji izolacji wszystkich żył kabla.

 8. Dzien dobry
  A jak zadziala roznicowka po podlaczeniu spawarki dwufazowej

 9. mam problem z moim wyłącznikiem różnicowym, być może powszechny. Otóż często wyłącza on prąd gdy w sieci następuje wyłączenie prądu w jednej z faz ze strony dostawcy. Po wyłączeniu przez wiele godzin lub dni budynek jest pozbawiony prądu, włącznie z systemem alarmowym, internetem, lodówką. Szukam wyłącznika różnicowego z możliwością automatycznego włączania obwodu po np. paru minutach. Alternatywnie rozważam możliwość podłączenia krytycznych systemów ( alarm, internet ) poza ochroną wyłącznika różnicowego. Czy jest na to sensowne rozwiązanie ?

  • witam jest takie urzadzenie ktore samo probuje zalczyc albo esy albo roznicowke max 5razy
   koszt 200-270zl np eaton

 10. Mam problem z moją instalacją dzieją się dziwne rzeczy jest nowa 1 miesiąc .Tydzień uszkodziło wyłącznik nadprądowy w skrzynce przyłączeniowej jedno pole nie aktywne(brak przejścia jednej z faz , a teraz w ten sam sposób został uszkodzony wył .różnicowoprądowy dwa pola ,nie była obciążona na tych 2 polach.

  • a skad jestes to pomoge ale pewnie tyle czasu to juz naprawiles, a napewno na zasilaniu sa wszystkie 3 fazy….czym mierzyles przejscie…….byla kiedys partia osprzetu moeller ze padaly od razu.

 11. Witam,
  mam pytanie czy błędem jest zasilanie RCD od dołu tzn. do zacisków 2, 4, 6 przy 3f i 2 przy 1f ?????
  W nowym domu mam podłączoną całą aparaturę modułową (rozłączniki, różnicówki, eski) od dołu.

 12. Witam – pytanie “nie-elektryka” – mam różnicówkę CDC440J, 40A/ΔIn 0,03 A – urządzenie 380-480V, 13kW, 28A – włączanie urządzenia przebiega poprawnie, po wyłączeniu następuje zadziałanie RCD i nie można ponownie go uruchomić bez wizyty w rozdzielni.
  Zbyt czuły RCD / przebicia ?

 13. A co kiedy wszystko jest w porządku z instalacją, żadnej usterki a różnicówka nadal wybija jak to często ma miejsce? Co wtedy się dzieje? Co robimy wtedy, kto wie?

 14. Wcale niesymetryczność odbiorników przy połączeniu w trójkąt czy w gwiazdę ( przy braku N) nie sprawia upływu i zadziałania różnicówki jak pisze pan Dolata w komentarzu z 29.06.2016. Cokolwiek spowodowałoby tą niesymetryczność obciążenia czy zwarcie czy jakaś inna zmiana rezystancji. Suma prądów nadal będzie równa zeru.
  Różnicówka jedynie zadziała jak będzie upływ poza cały układ (obwód) w który jest wpięta i to tylko oczywiście ta część obwodu co jest przed nią. Nie reaguje na wewnętrzne zmiany obciążenia, wewnętrzne zwarcia powodujące niesymetryczność, inny rozpływ prądu. Tylko na upływ poza układ, zwykle do ziemii.

  • mgr inż. Maciej Dolata

   Zgadza się – niesymetryczność odbiorników nie powoduje zadziałania wyłącznika RCD.
   Połączenie grzałek w układ D, bez przewodu N – suma prądów = 0. Jeżeli jedna z grzałek będzie inna (układ D niesymetryczny), również suma prądów będzie równa 0. Zwarcie grzałki (zwarcie do obudowy) – pojawi się upływ i RCD zadziała.
   Przyznaję, że w komentarzu z 29.06.2016 nie wyraziłem się do końca jasno.

 15. Można jeszcze by podyskutować o zadziałaniu różnicówki kiedy cała instalacja jest sprawna, bezbłędnie połączona, izolacja nieuszkodzona ale starczy tej wiedzy.

 16. Witam
  Sieć TN-C-S w punkcie rozdziału w rozdzielni PEN na PE i N dodatkowo bednarka + 3 mb pręt wbity w ziemię napięcie między L1 ;L2 ;L3 a przewodem N 242 V .Z czego wzięła się moja nie pewność ? podłączałem gniazdo i przewody były zbyt długie więc je obciąłem świadomy że zewrę N i PE ,pomyślałem e wywali RCD i tu zdziwienie RCD nie wywalił czemu?
  I teraz pytanie czy zwarcie przewodu N po RCD z przewodem PE musi wyłączyć RCD ? .Czemu pytam . Szukałem w necie i na ten temat zdania są podzielone ( przeważnie zamiast odpowiedzi jest pyskówka” “fachowców”” a odpowiedzi żadnej ) ja do tej pory też uważałem że musi wywalić . Tego samego zdania są moi koledzy elektrycy .Tylko co ma ją wyłączyć ? Różnice potencjałów są tak małe a prąd mierzony między N a Pe praktycznie żaden . instalacja jest nowa jeszcze bez pomiarów i odbioru ale uważam że wszystko jest ok .Martwi mnie tylko że kilka miesięcy temu zwarcie N po RCD i PE powodowało wyłączenie jej a teraz nie .Przeprowadziłem takie testy : Podłączenie nawet małego obciążenia pod fazę po RCD i PE wyłącza ,test wyłącza ,RCD pod obciążeniem zwarte przejście fazy lub przewodu N przez RCD nie wyłącza jej .Uszkodzenie RCD raczej nie, jest ich 10 sztuk Legrand 30mA 40A typ “A” i” AC” Proszę o pomoc Co jest nie tak a może wszystko jest Ok i tak ma być

  • Jeśli w obwodzie nie ma obciążenia, to różnicówka nie zadziała przy zwarciu N-PE. To chyba jest oczywiste.

 17. Czy sprawdzając wyłącznik przyciskiem “test” w wyłączniku różnicowo-prądowym można uszkodzić urządzenie AGD? Czy badając wyłącznik różnicowo-prądowy miernikiem instalacji elektrycznej konkretnie MPI-525 można uszkodzić urządzenie AGD?

  • Pyt1: Nie można. W prawdzie przy przerwwaniu obwodu (wyłączeniu) mogą pojawić się piki napięciowe, ale twoje urządzenie jest na pewno na nie odporne.
   Pyt2: A w które miejsce wpiąłeś MPI? Jeśli badałeś podłączając do różnicówki, to urządzenie AGD musiało być odłączone od niej i jeśli badałeś w gniazdku to jak wcześniej też musiało być z niego odłączone.

 18. Pytanie 1. Posiadam różnicówkę 3-fazową eaton cfi6 i pytanie czy jako element przed różnicówką mogą być zastosowane 3 wyłączniki nadprądowe eaton c16. Zauważyłem że jak załączam pokolei fazy to w pewnym momencie gdy ta różnicówka była załączona wyzwala się różnicówka.
  Pytanie 2. W jaki sposób badając induktorem można stwierdzić że w sieci tn-s jest wszystko w porządu. Czy badając wystarczy tylko sprawdzić oporność pomiędzy przewodem pe a n czy też sprawdzić poszczególne l1,l2, l3 a n.? Chodzi oto że różnicówka obecnie wywala ok 2 razy na dobę dlatego pytam bo chce zlokalizować uszkodzenie a posiadam tylko induktor i multimetr. Mierniki sonela są bardzo drogie stąd pytanie.n Dziękuję za pomoc.

 19. Pytanie: proszę o podanie podstawy prawnej (norma, rozporządzenie itp) o zakazie stosowania wyłączników różnicowoprądowych w układzie sieci TN-C

  • mgr inż. Maciej Dolata

   Nie znam takiej normy ani rozporządzenia, które by zakazywało. Tak też napisałem w artykule: “Normy nie wspominają o tym, że nie można stosować wyłącznika w układzie TN-C….”

 20. Kłaniam się uprzejmie. Proszę o pomoc.
  W nowej instalacji zastosowano niezgodnie z projektem wspólny czteropolowy wyłącznik RCD 25A dla wszystkich obwodów gniazd i świateł. Dalej jest ponad dziesięć wyłączników nadprądowych C16 czyli po 3-4 na każdą fazę. Podobno znamionowa wartość prądu dla RCD odnosi się do każdej fazy z osobna.
  Moje pytanie dotyczy toru N, na którym przecież sumują się prądy. Czy również dla toru N znamionowa wartość prądu (tu 25A) będzie taka sama, czy 3 razy większa?
  Jak dobrać 1 RCD czteropolowy dla tylu obwodów zabezpieczonych tyloma esami o danym prądzie znamionowym?
  Przy 25A wystarczy włączyć piekarnik, czajnik elektryczny, trochę świateł i już osiągamy tę wartość. A co ze zmywarką, pralką, mikrofalą, odkurzaczem i innymi urządzeniami? Wiadomo, że nie wszystko działa jednocześnie, ale dość często może działać razem piekarnik, pralka i czajnik + światła. To duży dom. Instalację wykonał elektryk.

  • mgr inż. Maciej Dolata

   W obwodach 3-fazowych prądy sumują się geometrycznie, a nie algebraicznie.

   • Dziękuję bardzo za odpowiedź. Musiałem po niej odrobić jeszcze lekcje, ale to było oświecenie i przełom w moim rozumieniu nie tylko poruszonego zagadnienia.
    Chciałbym jeszcze zapytać o jakieś normy i praktykę przy doborze RCD pod względem długotrwałej obciążalności styków. Wcześniej badając temat na forach spotkałem się z opiniami, że znamionowe zabezpieczenie przeciążeniowe podpięte do każdego toru fazowego nie powinno być większe niż prąd znamionowy dla styków RCD, co jest naturalne i logiczne. Czy ta zasada odnosi się również do sytuacji, kiedy do takiego toru podłącza się kilka obwodów mających swoje odrębne zabezpieczenia? Czy też sumaryczny prąd znamionowy esów na danej fazie za RCD może być np. 2 razy większy niż znamionowa obciążalność RCD (np.ze względu na założenie, że praktycznie nigdy nie dochodzi do sytuacji, kiedy dochodzi do pełnego obciążenia wszystkich obwodów)?
    Czy zastosowanie w domu jednorodzinnym esów o charakterystyce C zamiast B, jest błędem?
    Z góry dziękuję za każdą pomoc.

    • mgr inż. Maciej Dolata

     Jeżeli za RCD podłączymy kilka zabezpieczeń do jednej fazy, to przez tor RCD długotrwale może popłynąć prąd będący sumą wszystkich prądów zabezpieczeń. Także prąd RCD musi być większy niż suma wszystkich prądów zabezpieczeń na danej fazie.
     Wyłączniki C mają inną charakterystykę niż B. A mianowicie zadziałają później niż B. Wszystko zależy od tego co zabezpieczamy wyłącznikiem nadprądowym. Czasami odbiornik wymusza zastosowanie zabezpieczenia typu C

 21. Porządny poradnik. Jedno pytanie: czy na rysunku pokazującym podłączenie RCD w układzie TN-C-S punkt rozdziału przewodu PEN na PE i N nie powinien być dodatkowo uziemiony?

 22. Porządny poradnik. Jedno pytanie: czy na rysunku pokazującym podłączenie RCD
  w układzie TN-C-S punkt rozdziału przewodu PEN na PE i N nie powinien być dodatkowo uziemiony?

  • mgr inż. Maciej Dolata

   Nie zawsze jest konieczność dodatkowego uziemiania – jeżeli uziemienie przewodu PEN jest wystarczające

   • W sytuacji kiedy z jakiegoś powodu nastąpi przerwa w przewodzie PEN od strony zasilania, a punkt rozdziału PE i N nie jest dodatkowo uziemiony. Przy odbiorniku rezystancyjnym typu grzałka 230V faza pojawia się na zacisku N tym samym na PE. Proszę sobie wyobrazić co dzieje się w instalacji wewnętrznej i jakie to niesie za sobą konsekwencje. W zwykłym gniazdku może pojawić się 400V i proszę mi wierzyć elektronika tegonie lubi. Uziemienie rozdziału PEN to konieczność.

    • Ale trzeba też wziąć pod uwagę ludzi mieszkających w wieżowcach gdzie nie ma linii PE jest tylko faza i N.

     • mgr inż. Maciej Dolata

      W takich przypadkach przewód zerowy lub ochronno-neutralny jest uziemiony w punkcie zasilania wieżowca.

 23. Chciałbym się dowiedzieć jaki jest maksymalny prąd wyłączenia dla RCD o charakterystyce A i B,
  czytałem że dla typu A jest 1,4 prądu różnicowego, dla typu B jest 2 prądu różnicowego, jeżeli tak
  w której normie znajdę wskazówki, pozdrawiam

 24. Witam! Nurtuje mnie jedno pytanie. Czy mając np w rozdzielnicy 6 wyłączników RCD, które chronią poszczególne obwody w domu, to czy dla każdego z nich (RCD) należy zrobić osobną szynę neutralną aby suma prądów wpływających i wypływających z obwodów się zgadzała? Spotkałem się z taką opinią na jednej ze stron poświęconej tej tematyce.

  Pozdrawiam

 25. Witam. Przy montażu żyrandola miałem zadziałanie rcd przy dotknięciu żył N i PE. Włacznik był w pozycji wyłączonej i prawidłowo na żyle L. Próbnik dwupolowy nie wykazywał potencjału na żadnej z tych żył. Po załączeniu włącznika napięcie pomiędzy L i N było 235V, napięcie pomiędzy L i PE było 235V, napięcie pomiędzy N i PE – 0V. RCD 3F, 3 wyłączniki nadprądowe. Układ sieci dostarczony TNC ale elektryk wykonał wyspę TT (nie rozdzielił PEN, a żyły PE podłączył do oddzielnego uziomu). Czy takie dziwne zachowanie może wynikać z jakiegoś zerowania pozostawionego gdzieś w gnieździe czy raczej z powodu wyindukowanego prądu na żyle PE?

 26. Witam. Czy po zadziałaniu wyłącznika RCD trzeba odczekać jakiś czas żeby go załączyć? To znaczy czy różnicówki mają jakąś zwłokę, czy od razu powininna być możliwość załączenia? Zakładając oczywiście, że przyczyna zadziałania została usunięta.

 27. Dzień dobry panie Macieju. Napisał pan w artykule, że przy zwarciu L i N róznicówka nie zadziała. A jeżeli mamy różnicówkę wraz z członem nadmiarowoprądowym to wtedy wyłaczy czy nie wyłączy przy takim zwarciu? pozdrawiam

 28. Panie Macieju planuję remont garażu, nie powiem lubię się pobawić spawarką czy szlifierką. Szukam w internecie ile tych różnicówek przewidziec. https://elektrykwsieci.blogspot.com/2020/11/ile-roznicowek-w-domu.html – tutaj niby kilka piszą by mieć, na elektrodzie mi elektryk napisał, ze jedna w zupełności wystarczy? To zwykły garaż na dwa stanowiska. Jedno stanowisko chce zaadaptować na mjasterkownie

Dodaj komentarz

Nazwa *
E-mail *
Witryna internetowa