Napisany przez 12:42 Instalacje elektryczne, Ochrona przeciwporażeniowa 60 komentarzy

Dlaczego różnicówka wybija?

Zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego może być spowodowane różnymi awariami. Zazwyczaj jednak można bardzo szybko zlokalizować uszkodzenie. Nie ma co panikować, trzeba tylko odpowiednio postępować – krok po kroku. W ten sposób możemy sami uruchomić pozostałą część instalacji, albo nawet zlokalizować uszkodzone urządzenie (np. odkurzacz, przedłużacz itp.)

Zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego może być spowodowane różnymi awariami. Zazwyczaj jednak można bardzo szybko zlokalizować uszkodzenie. Nie ma co panikować, trzeba tylko odpowiednio postępować – krok po kroku. W ten sposób możemy sami uruchomić pozostałą część instalacji, albo nawet zlokalizować uszkodzone urządzenie (np. odkurzacz, przedłużacz itp.)

Wyłącznik różnicowoprądowy stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym. W ochronie przeciwporażeniowej stanowi on element ochrony uzupełniającej i zalecane jest jego stosowanie we wszystkich nowych instalacjach elektrycznych. Przede wszystkim nie powinniśmy unikać jego stosowania ze względu na możliwość zadziałania – piszę o tym ponieważ z takimi opiniami spotkałem się bardzo wiele razy. Jeżeli wyłącznik różnicowoprądowy zadziałał, to znaczy że w instalacji jest uszkodzenie (lub coś jest niewłaściwie połączone, np. jakiś odbiornik, przedłużacz). Dzięki temu możemy uniknąć porażenia lub zapobiec pożarowi.

Wzory schematów instalacji fotowoltaicznej - plik do edycji

UWAGA: Jeżeli nie jesteś elektrykiem, nie masz uprawnień do pracy przy instalacjach elektrycznych – nie wolno Ci wykonywać żadnych prac poza załączaniem/wyłączaniem zabezpieczeń ani odłączeniem/podłączaniem urządzeń do gniazdek. Wszelkie pozostałe prace może wykonywać tylko wykwalifikowany elektryk.

Co robić jeśli „różnicówka wybija”?

  1. Wyłącz wszystkie zabezpieczenia i załącz RCD

różnicówka01W ten sposób eliminujemy uszkodzenia na przewodach neutralnych. Jeżeli udało się załączyć różnicówkę, przejdź do kroku 2.

Jeżeli nie udało się załączyć różnicówki:

  • Rozkręć rozdzielnię i odkręć wszystkie przewody neutralne od odbiorników
  • Załącz różnicówkę – jeśli się udało tzn. że uszkodzenie jest po stronie odbiorników – czytaj punkt kolejny. Jeżeli się nie udało tzn. że uszkodzony jest wyłącznik lub połączenia pomiędzy nim a wyłącznikami nadprądowymi.
  • Jeżeli udało się załączyć RCD – podłączaj kolejno przewody neutralne. Ten przewód przy którym RCD zadziała jest na obwodzie z uszkodzeniem. Zlokalizuj co to za obwód (gniazda? oświetlenie?). Przejdź do punktu 3 lub 4.
  1. Załączaj po kolei każde zabezpieczenie. To zabezpieczenie przy którym RCD zadziała oznacza uszkodzony obwód. Załącz pozostałe w celu sprawdzenia czy tylko na tym obwodzie jest uszkodzenie. Następnie zlokalizuj co to za obwód – czy są to jakieś gniazda? Może oświetlenie?
  2. Jeżeli jest to obwód gniazd – odłącz wszystko co jest do nich podłączone i załącz zabezpieczenie. Jeżeli RCD nie zadziałał, tzn. że uszkodzone jest któreś z urządzeń. W przypadku jeśli nadal nie można załączyć RCD – krok 5
  3. Jeżeli jest to obwód oświetlenia – uszkodzona może być lampa. Spróbuj wyłączyć łącznikami wszystkie lampy i załączyć RCD. Jeśli się udało, to załączaj kolejno łączniki (ten przy którym zadziała RCD, oznacza uszkodzony obwód). Teraz musisz rozebrać lampę, odłączyć i próbować załączyć zasilanie. W momencie kiedy Ci się uda – brawo, znalazłeś uszkodzoną oprawę. Jeżeli nadal nie można załączyć RCD – krok 5. Może się zdarzyć tak, że wyłączenie wszystkich lamp łącznikami nie pomaga i nie możesz załączyć RCD. Wtedy musisz rozebrać każdą oprawę po kolei, odłączać i próbować załączyć zasilanie.
  4. Uszkodzenie wewnątrz instalacji – rozbierz każdą z puszek i sprawdź czy wszystko jest ok, tzn. czy nie upalił się żaden styk lub przewód, czy żadne z połączeń nie jest luźne. Jeżeli nadal jest problem z załączeniem RCD, uszkodzony może być przewód. Odłączaj w puszkach przewody idąc od końca obwodu i próbuj załączyć zasilanie. W ten sposób zlokalizujesz uszkodzony odcinek.

Na temat samego wyłącznika różnicowoprądowego i sposobów jego podłączenia w różnych układach sieci możesz przeczytać tutaj.

(Visited 134 932 times, 1 visits today)
Wzory schematów instalacji fotowoltaicznej - plik do edycji