Zabezpieczenia w fotowoltaice – ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa stanowi ochronę przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym.

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków

Podstawowe zasady ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego określono w normach ochrony odgromowej:

Kalkulator instalacji fotowoltaicznych dla instalatora - sprawdź
Wzory schematów instalacji fotowoltaicznej - plik do edycji
  • PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa – Część 1: Wymagania ogólne.
  • PN-EN 62305-3:2009, Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.
  • PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.

Stwierdzono w nich: „wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów”.

Zadanie ochrony przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym spełniają odpowiednio dobrane i rozmieszczone układy zwodów pionowych i poziomych wraz z przewodami odprowadzającymi, połączeniami wyrównawczymi i uziomem. Układy zwodów tworzą przestrzeń chronioną, a elementy systemu fotowoltaicznego muszą się w niej znaleźć. Dodatkowo, wszystkie metalowe elementy mocujące muszą być połączone z listwą wyrównawczą budynku.

Zasady tworzenia przestrzeni chronionej są określone w normach, a zaprojektowanie jej wraz z pozostałymi elementami instalacji odgromowej powinno być wykonane przez uprawnionego projektanta.

Elementy systemu fotowoltaicznego muszą być umieszczone w przestrzeni chronionej przy zachowaniu odpowiedniego odstępu izolacyjnego, uniemożliwiającego wystąpienie przeskoków iskrowych pomiędzy elementami instalacji odgromowej (zwody i przewody), a metalowymi elementami chronionego urządzenia.

Może się zdarzyć, że zachowanie odstępu izolacyjnego nie jest możliwe, lub dach jest wykonany z blachy. W takim przypadku należy wykonać połączenia wyrównawcze pomiędzy elementami konstrukcyjnymi systemu fotowoltaicznego, a elementami instalacji odgromowej (lub dachem). Nie wykonuje się wtedy połączeń metalowych elementów systemu z listwą wyrównawczą budynku.

Ochrona odgromowa farm fotowoltaicznych

Farmy fotowoltaiczne także powinny zostać objęte ochroną przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym w system fotowoltaiczny. Ochrona taka powinna być odpowiednio zaprojektowana, a składa się z układu zwodów pionowych i uziomu kratowego.

Podstawowe zalecenia:

  • elementy metalowe konstrukcji i zwody pionowe powinny być połączone z uziomem kratowym,
  • nie zaleca się montowania zwodów pionowych bezpośrednio do konstrukcji systemu,
  • ochroną odgromową należy objąć także stację transformatorową, dyspozytornię i inne budynki znajdujące się na farmie.
(Visited 306 times, 1 visits today)
Wzory schematów instalacji fotowoltaicznej - plik do edycji
Kalkulator instalacji fotowoltaicznych dla instalatora - sprawdź