Napisany przez 15:42 Fotowoltaika

Schemat mikroinstalacji fotowoltaicznej – 10 niezbędnych elementów

Przy realizacji mikroinstalacji fotowoltaicznej, musimy wykonać jej projekt. Przed przystąpieniem do budowy, należy zaprojektować takie elementy jak: rodzaj i ilość modułów fotowoltaicznych, sposób ich połączenia, ilość łańcuchów, należy dobrać zabezpieczenia strony DC i AC, dobrać przekroje przewodów po stronie DC i AC, dobrać inwerter, sposób podłączenia do sieci AC, sposób prowadzenia okablowania. Większość z tych elementów mieści się na schemacie elektrycznym mikroinstalacji fotowoltaicznej, który jest podstawą całej dokumentacji. Jednocześnie schemat elektryczny stanowi niezbędny załącznik do zgłoszenia mikroinstalacji do Zakładu Energetycznego. Sposób doboru zabezpieczeń oraz okablowania możesz znaleźć w innych wpisach na moim blogi. Tutaj zajmiemy się schematem elektrycznym, przechodząc po kolei pomiędzy jego elementami.

Przy realizacji mikroinstalacji fotowoltaicznej, musimy wykonać jej projekt. Przed przystąpieniem do budowy, należy zaprojektować takie elementy jak: rodzaj i ilość modułów fotowoltaicznych, sposób ich połączenia, ilość łańcuchów, należy dobrać zabezpieczenia strony DC i AC, dobrać przekroje przewodów po stronie DC i AC, dobrać inwerter, sposób podłączenia do sieci AC, sposób prowadzenia okablowania. Większość z tych elementów mieści się na schemacie elektrycznym mikroinstalacji fotowoltaicznej, który jest podstawą całej dokumentacji. Jednocześnie schemat elektryczny stanowi niezbędny załącznik do zgłoszenia mikroinstalacji do Zakładu Energetycznego. Sposób doboru zabezpieczeń oraz okablowania możesz znaleźć w innych wpisach na moim blogi. Tutaj zajmiemy się schematem elektrycznym, przechodząc po kolei pomiędzy jego elementami.

1. Panele fotowoltaiczne – generator

Pierwszym elementem schematu mikroinstalacji fotowoltaicznej jest generator, czyli panele fotowoltaiczne. W tym miejscu należy przede wszystkim narysować ich sposób połączenia i ilość. Jeśli wykorzystywane są mikroinwertery lub optymalizatory mocy, powinny również się w tym miejscu znaleźć – dołączone do paneli. Bardzo ważny jest także opis, czyli informacja o producencie i modelu zastosowanych modułów. Na poniższym rysunku możesz zobaczyć sposób narysowania panelu fotowoltaicznego składającego się z szeregowo połączonych 15 modułów bez optymalizatorów.

Wzory schematów instalacji fotowoltaicznej - plik do edycji
Schemat instalacji PV – panel fotowoltaiczny

2. Rozdzielnia DC PV

Kolejnym elementem, który należy narysować na schemacie elektrycznym jest rozdzielnia DC. W niej znajdują się zabezpieczenia DC. Należy tutaj narysować ograniczniki przepięć, rozłączniki i bezpieczniki, w zależności od tego co zostało zastosowane. Istotne jest opisanie tychże zabezpieczeń, pod względem ich typu, prądu znamionowego itp. Na poniższym rysunku znajduje się rozdzielnia DC PV z ogranicznikiem przepięć typu 2 (C).

Schemat instalacji PV – rozdzielnia DC PV

3. Inwerter

Inwerter stanowi centralny punkt instalacji fotowoltaicznej. Przetwarza prąd generowany przez panele fotowoltaiczne, na prąd przemienny o parametrach dostosowanych do sieci w jakiej pracuje. Na schemacie elektrycznym mikroinstalacji fotowoltaicznej przedstawiamy go w postaci jak na rysunku poniżej. Obok symbolu musimy napisać jaki to inwerter: producent i model.

Schemat instalacji PV – inwerter

4. Rozdzielnia AC PV

Podobnie jak w przypadku rozdzielni DC, należy w tym miejscu narysować dokładnie jakie zabezpieczenia są zastosowane w naszej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Będą to np. ogranicznik przepięć, wyłącznik nadprądowy, wyłącznik różnicowoprądowy. Jeśli w naszej instalacji nie została zastosowana rozdzielnia AC, ale wszystkie zabezpieczenia mieszczą się w rozdzielnicy budynku, w miejscu przyłączenia instalacji, to łączymy ten punkt razem z kolejnym. Poniższy rysunek przedstawia przykładową rozdzielnię AC PV z ogranicznikiem przepięć typu 2 (C), wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz wyłącznikiem nadprądowym.

Schemat instalacji PV – rozdzielnia AC PV

5. Sposób podłączenia do instalacji elektrycznej

W tym miejscu musimy przedstawić w jaki sposób instalacja została przyłączona do sieci elektrycznej obiektu. Należy przedstawić przede wszystkim miejsce przyłączenia. Jeśli do zabezpieczenia kabla zasilającego rozdzielnię AC PV zostało zastosowane dodatkowe zabezpieczenie, musimy je pokazać na schemacie i opisać. Poniższy rysunek przedstawia podłączenie instalacji do rozdzielnicy głównej znajdującej się w budynku. Nie musimy w tym miejscu rysować dokładnie schematu rozdzielnicy. Ważne jest zaznaczenie wyłącznika głównego i obwodów odbiorczych.

Schemat instalacji PV – przyłączenie do sieci

6. Rozliczeniowy licznik energii elektrycznej i granica stron z Zakładem Energetycznym

Ostatni element to granica stron pomiędzy przyłączem z Zakładu Energetycznego, a odbiorcą. Może to być licznik energii elektrycznej, transformator, rozdzielnica nn. W tym miejscu należy zaznaczyć licznik energii elektrycznej, miejsce jego zainstalowania (np. złącze kablowe) oraz przyłącze energetyczne. Jeśli licznik znajduje się w rozdzielni głównej budynku, to ten punkt łączymy z punktem poprzednim i na schemacie mamy tylko jedną rozdzielnię budynku zawierającą licznik energii elektrycznej, obwody odbiorcze i przyłącze instalacji fotowoltaicznej. Poniższy rysunek przedstawia licznik energii elektrycznej zlokalizowany w złączu kablowym.


Schemat instalacji PV – licznik energii elektrycznej

7. Uziemienie i połączenia wyrównawcze

Kolejny istotny i niezbędny element. Schemat musi zawierać sposób wykonania połączeń wyrównawczych oraz miejsce uziemienia. Jeśli mamy taką możliwość, przewody połączeń wyrównawczych i uziom rysujemy kolorem zielonym. Poniższy rysunek przedstawia symbol uziomu.

Schemat instalacji PV – uziom

8. Opis przewodów i kabli

Przede wszystkim powinniśmy opisywać na schemacie rodzaje i przekroje zastosowanych przewodów i kabli po stronie AC oraz do połączeń wyrównawczych.

Schemat instalacji PV – opis kabli

9. Inne elementy

Schemat elektryczny musi zawierać wszystkie elementy wchodzące w skład elektrycznej części instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli zastosowaliśmy wyłącznik awaryjny po stronie DC lub AC, należy go wrysować w schemat. Wszelkiego rodzaju elementy sygnalizacyjne, wyzwalacze, styczniki itp. musimy przedstawić na schemacie. Dla Zakładu Energetycznego może to być nieistotne, jednak schemat elektryczny jest podstawowym elementem projektu technicznego i dokumentacji powykonawczej. Dlatego właśnie musi zawierać wszystkie zastosowane elementy i musi być zgodny ze stanem faktycznym. Za prawidłowość i zgodność narysowanego schematu, przedstawionego w zgłoszeniu i w dokumentacji powykonawczej odpowiada wykonawca instalacji.

10. Tabela i uwagi

W uwagach piszemy wszelkie dodatkowe i ważne informacje, takie jak: lokalizacja wyłącznika awaryjnego, lokalizacja licznika energii elektrycznej, lokalizacja inwertera, dodatkowe zabezpieczenia zastosowane w inwerterze, informację o sposobie ekwipotencjalizacji, o instalacji odgromowej itp. Z kolei tabela musi zawierać następujące informacje:

  • dane inwestora / właściciela instalacji
  • dane obiektu na którym znajduje się instalacja  – rodzaj, adres
  • imię i nazwisko projektanta

Dodatkowo można podać takie informacje jak: informacje o wykonawcy instalacji, nazwę rysunku, branżę.

Jeśli chcesz pobrać pełen przykładowy schemat instalacji fotowoltaicznej wg wytycznych opisanych w tym artykule, przejdź do zakładki NEWSLETTER i zapisz się do newslettera. Po potwierdzeniu subskrypcji, otrzymasz na podany adres mailowy schemat w pliku pdf. Na schemacie nie jest wypełniona tabela, ani żadne typy zabezpieczeń czy ilość paneli.

Ja schematy wykonuję w programie AutoCAD. Testowałem inne narzędzia, darmowe, jednak żaden nie jest tak przystępny jak AutoCAD.

(Visited 9 744 times, 1 visits today)
Wzory schematów instalacji fotowoltaicznej - plik do edycji